Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van EZK

Drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Lidewijde Ongering is sinds 2015 secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was zij onder andere directeur-generaal Bereikbaarheid bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, plaatsvervangend directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lidewijde Ongering studeerde Bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente in Enschede.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.