OCW stelt € 1,4 miljoen beschikbaar voor innovatief online hoger onderwijs

Vandaag is in samenwerking met SURF de nieuwe ronde van de subsidieregeling Open en Online Hoger Onderwijs opengesteld. Met deze meerjarige regeling kunnen innovatieve en experimentele online projecten in het hoger onderwijs een subsidie ontvangen van maximaal € 175.000. In totaal stelt minister Van Engelshoven (OCW) voor deze ronde € 1,4 miljoen beschikbaar.

OCW wil hogescholen en universiteiten stimuleren om met online onderwijsvormen de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en om kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen te delen, te hergebruiken en te verbeteren. Met de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs worden hiervoor sinds 2015 door OCW jaarlijks middelen beschikbaar gesteld voor hoger onderwijsinstellingen. Dat gebeurt samen met SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland.

Enorme vlucht

Minister Van Engelshoven (OCW): ,,Deze regeling voorzag al langer in een vraag vanuit het onderwijsveld. Maar in deze coronatijd waarin het online onderwijs een enorme vlucht heeft genomen, verwacht ik dat hogescholen en universiteiten extra willen inzetten op meer online innovaties en op meer samenwerking op het gebied van online leermaterialen. Met de regeling moedig ik deze ontwikkeling van harte aan omdat docenten en onderwijsprofessionals met hun projecten het online hoger onderwijs naar een hoger niveau tillen, en het onderwijs voor studenten aantrekkelijker en uitdagender kunnen maken.”  

Virtual reality

Een voorbeeld van een online onderwijsproject dat eerder al voor de regeling in aanmerking kwam is ‘PleitVRij’. Door het gebruik van virtual reality kunnen rechtenstudenten in een virtuele, maar authentieke rechtszaal met elkaar oefenen in het pleiten, waarbij zij verschillende rollen vervullen die in een rechtszaal terugkomen. Tijdens het pleiten kunnen medestudenten in real time peer feedback geven. Door PleitVRij hebben studenten de mogelijkheid om hun juridische vaardigheden te verbeteren. Een voorbeeld in open leermaterialen is het project ‘Samen HBO verpleegkunde’ waar 5 instellingen samen een platform hebben ontwikkeld voor docenten en studenten om leermaterialen te delen en te hergebruiken. Dankzij dit platform kunnen leden van de community gezamenlijk leermaterialen ontwikkelen, delen en beoordelen. Inmiddels zijn 17 instellingen aangesloten bij de community.

Aanvragen

Vanaf vandaag wordt bij SURF de nieuwe ronde voor de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs opengesteld en kunnen aanvragers zich melden. Op woensdag 17 juni vindt er een online voorlichtingsbijeenkomst plaats waarin OCW en SURF de regeling zullen toelichten Deze introductiebijeenkomst is open toegankelijk en bedoeld voor onderwijsprofessionals. Op de website van SURF is meer informatie te vinden over deze regeling.