Ruim 185.000 ondernemers hebben voor meer dan 10 miljard euro uitstel van betaling belastingen gekregen

Sinds de invoering van de maatregelen van het kabinet om de door coronacrisis getroffen ondernemers te helpen, hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen gekregen. Het totaalbedrag waarvoor belastinguitstel is verleend, kwam half juni uit op ruim 10 miljard euro.

Het totaalbedrag aan uitgestelde betaling van belastingen zal waarschijnlijk verder oplopen omdat het uitstel ook kan gelden voor de belastingen over de komende maanden. Ondernemers kunnen bovendien uitstel blijven aanvragen tot tenminste 1 oktober. Een prognose van het aantal aanvragen voor de rest van het jaar volgt later in juni.

Ondernemers die hard getroffen zijn door de coronacrisis kunnen sinds maart voor verschillende belastingsoorten, bijvoorbeeld voor de btw en de loonheffing, uitstel van betaling aanvragen. Zij krijgen dan drie maanden uitstel of langer, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er kan nog tot 1 oktober van dit jaar gebruik gemaakt worden van de uitstelregeling. Bovendien geldt tot die datum een verlaagde invorderingsrente van 0,01%. Het merendeel van de ondernemers dat uitstel van betaling heeft aangevraagd doet dit aanvankelijk voor een bedrag van minder dan 20.000 euro.

Het totaal aan verleend uitstel van betaling bedraagt half juni ruim 10 miljard euro. Het uitstel is voornamelijk verleend voor de loonheffing (4 miljard euro), de btw (4 miljard euro), de vennootschapsbelasting (1,5 miljard euro) en de inkomstenbelasting en premies zorgverzekeringswet (700 miljoen euro).

Maatwerk bij terugbetaling

De maatregelen van het kabinet zijn erop gericht om ondernemers zoveel mogelijk in bedrijf te houden. Toch zullen ondernemers de uitgestelde belastingen op termijn weer moeten gaan betalen. Het kabinet wil ondernemers daarbij zo goed mogelijk helpen en kijkt dus naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk per sector. Want de verschillen zijn groot: sommige ondernemingen kunnen sinds kort de draad weer volledig oppakken, maar dit geldt nog niet voor alle ondernemers.

Staatssecretaris Vijlbrief: “Met de belastingmaatregelen die we hebben genomen hebben we al veel ondernemers geholpen in deze lastige tijd en dat blijven we doen. Daar hoort ook bij dat we kijken naar een goede oplossing op het moment dat de rekening uiteindelijk komt. Zodat ondernemers niet alsnog onbedoeld in de knel komen wanneer zij weer gaan betalen.”

Voor het uitwerken van afspraken over het betalen van de belastingschulden zijn drie criteria opgesteld. Zo moet het voor een ondernemer realistisch zijn dat hij de schuld af kan betalen binnen de afgesproken termijn. Omdat niet elke ondernemer hetzelfde is, zullen afbetalingsmogelijkheden zoveel mogelijk afgestemd worden op de verschillende situaties waarin branches verkeren. Kappers hebben bijvoorbeeld op een andere manier last van de crisis dan ondernemers in de reisbranche. Daarnaast is het belangrijk dat de terugbetaling voor de Belastingdienst praktisch uitvoerbaar is.   

Om zoveel mogelijk aan deze criteria te kunnen voldoen, zal het  kabinet in overleg gaan met koepelorganisaties om zo een plan van aanpak te kunnen maken voor het betalen van de belastingschuld. Hierover komt in de zomer meer informatie.