Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw mr. drs. J.C. Boeree en mevrouw mr. G. de Groot worden staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor te dragen voor benoeming.

Deze benoemingen tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak passen in het beleid van wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Judith Boeree (55 jaar) is sinds februari 2020 rechterlijk bestuurslid bij de Centrale Raad van Beroep. Dineke de Groot (54 jaar) is sinds 2012 raadsheer bij de Hoge Raad. Zij is momenteel vice-president in de belastingkamer en per 1 november 2020 beoogd president van de Hoge Raad. De Groot is daarnaast bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Beide benoemingen gaan in per 1 november 2020.