Benoeming directeur-generaal Volksgezondheid bij VWS

Drs. M. (Marjolijn) Sonnema wordt directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 20 juli 2020.

Marjolijn Sonnema is op dit moment directeur-generaal Agro bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij directeur Wegen en Verkeersveiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eerder was zij onder andere directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken.

Marjolijn Sonnema studeerde Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.