Benoeming programma-directeur-generaal COVID-19

Drs. N.S.T. (Niels) Obbink wordt programma-directeur-generaal COVID-19. Hij vervult deze functie als consultant van ABDTOPConsult. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 6 juli 2020.

Niels Obbink is op dit moment hoofddirecteur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken. Van 2010 tot eind 2012 vervulde hij de functie van directeur van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Eerder was hij onder andere hoofd van de afdeling Financiën, Bedrijfsvoering en Control tevens plaatsvervangend directeur Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie.

Niels Obbink begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine. Hij volgde de opleiding tot beroepsofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. Als onderdeel van deze opleiding behaalde hij aansluitend een doctoraal Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.