Dwangsom asielzoekers opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND’ van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie). Daarmee wordt de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ voor asielzaken tijdelijk buiten werking gesteld. De wet treedt in werking de dag na plaatsing in het Staatsblad.

Dankzij de tijdelijke wet hoeven voorlopig geen dwangsommen betaald te worden als de IND te laat beslist op asielaanvragen. Zo wordt voorkomen dat hier wekelijks € 1 miljoen belastinggeld aan op gaat - het bedrag dat de IND momenteel aan dwangsommen kwijt is. Bovendien kunnen IND-medewerkers die zich daarmee bezighouden nu onder meer ingezet worden om de achterstanden weg te werken.

De staatssecretaris werkt ondertussen aan een permanent wetsvoorstel, dat zo snel mogelijk zal worden ingediend bij de Tweede Kamer, naar verwachting begin november. De tijdelijke wet geldt totdat de parlementaire behandeling van de permanente wet is afgerond. De tijdelijke wet is van toepassing op alle asielzaken waarvoor nog geen ingebrekestelling is ingediend. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel.

De staatssecretaris acht het van groot belang dat aanvragen op tijd behandeld worden, ook als er geen dwangsommen meer zijn voor te laat besluiten op asielaanvragen. Daarom is een speciale Taskforce ingesteld om de achterstanden bij de IND weg te werken. Deze Taskforce stelt alles in het werk om nog in 2020 ruim 14.000 zaken af te handelen met een dwangsom en waarvoor een dwangsom dreigt.