Slob maakt nieuwe afspraken met publieke omroep over regio en reclame

De publieke omroep stopt al vanaf 1 januari 2021 met online reclame en met reclame rond kinderprogramma’s. Dat is onderdeel van de afspraken die minister Slob deze week heeft gemaakt met de Raad van Bestuur van de NPO en het College van Omroepen. Ook is overeenstemming bereikt over een stapsgewijze halvering van het aantal reclameminuten en over NPO Regio, dat vanaf begin volgend jaar iedere werkdag op NPO2 te zien zal zijn.

Minister Slob: “Vorig jaar heb ik gezegd dat ik open sta voor alternatieven, zolang de uitgangspunten van mijn plannen overeind blijven: een sterke publieke omroep met minder reclame en meer regio. Daar zijn we goed uitgekomen. Ik ben heel tevreden met deze uitkomst. Hiermee gaat de publieke omroep sterker de toekomst tegemoet.”

Vorig jaar juni schreef Slob een brief aan de Tweede Kamer met zijn visie op de toekomst van het publieke omroepbestel. Door de afspraken met de NPO en het College van Omroepen krijgen een aantal plannen uit die brief een andere invulling.

NPO Regio

Het voornemen om het derde net op termijn om te vormen tot een kanaal met een overwegend regionaal karakter wordt anders vormgegeven. Op verzoek van de NPO en in samenspraak met landelijke en regionale omroepen is er nu voor gekozen om op NPO2 een begin te maken met NPO Regio. Dat gebeurt al vanaf begin volgend jaar, met elke werkdag een blok van twee uur met regionale programmering. Daarbij wordt het NOS Journaal van 18:00 gevolgd door een selectie van nieuws uit verschillende regio’s en programma’s van landelijke omroepen met een regionaal karakter, al dan niet in coproductie met regionale omroepen. Ook komen er meer programma’s van regionale omroepen beschikbaar via NPO Start.

Halvering reclame

Voor de plannen om op de NPO met ingang van 2022 voor 20:00 uur geen reclame meer uit te zenden is eveneens een alternatief  gevonden. Dit omdat de wereld er inmiddels anders uit ziet; er heerst een pandemie en de reclame-inkomsten staan onder druk. De nieuwe afspraak is om het aantal reclameminuten op NPO 1, 2 en 3 vanaf 2022 in vijf jaar tijd stapsgewijs af te bouwen tot de helft van het huidige aantal. Daarnaast stopt de NPO vanaf 1 januari 2021 met reclame op zijn online aanbodkanalen. Ook de reclame rond kinderprogramma’s op tv wordt per die datum beëindigd.

Wetsvoorstel

De afspraken worden verwerkt in een wetsvoorstel dat minister Slob deze zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Dit bevat een verzameling maatregelen die erop zijn gericht om het toekomstperspectief van de publieke omroep te versterken.