Benoeming minister Van Ark en staatssecretaris Van ’t Wout

Koning Willem-Alexander zal, op voordracht van de minister-president, op 9 juli 2020 de volgende handelingen verrichten:

De Koning zal drs. M.J. van Rijn op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als minister voor Medische Zorg, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

De Koning zal drs. T. van Ark op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen.

De Koning zal drs. T. van Ark met ingang van 9 juli 2020 benoemen tot minister voor Medische Zorg. De Koning zal de heer B. van ’t Wout met ingang van 9 juli 2020 benoemen tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister en staatssecretaris worden donderdagochtend 9 juli 2020 ten overstaan van de Koning op Paleis Huis ten Bosch beëdigd.

Dat heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.