Benoeming programma directeur-generaal Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bij Justitie en Veiligheid

Drs. A. (Annemieke) van Dam MPA wordt programma directeur-generaal Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Annemieke van Dam is op dit moment plaatsvervangend directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving en tevens directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij onder andere directeur Strategisch Uitvoeringsadvies en directeur Bedrijfsvoering bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij Justitie en Veiligheid.

Annemieke van Dam studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en ze behaalde een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.