Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

Bij een nertsenbedrijf in Westerbeek is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 1.100 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen nadat pups zijn getest voor vervoer naar een andere locatie. Sinds 10 juli mogen onder strikte voorwaarden opgroeiende pups met het oog op dierenwelzijn, verplaatst worden naar leegstaande (niet eerder geruimde) locaties. Voor transport worden de pups getest op SARS-CoV-2. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 25 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op 24 bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd.

Maatregelen

Met het oog op de recent gevonden besmettingen hebben ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen het hygiëneprotocol aangescherpt. Ook is het OMT-Z gevraagd advies te geven over de recente ontwikkelingen. Dit advies wordt spoedig verwacht.  

Om te voorkomen dat CoV-2 overgaat van nerts op mens heeft het kabinet maatregelen genomen voor alle pelsdierhouderijen in Nederland, zoals een landelijk vervoersverbod van nertsen, een bezoekersverbod in stallen en een strikt hygiëneprotocol. 

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.