Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vandaag van start

Vanaf 2021 zullen  mesttransporten – via realtime verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM) - digitaal verantwoord moeten worden. Om dit in werking te laten treden is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) nodig. Daarom start vandaag de internetconsultatie van de Urm. Via de online consultatie kunnen organisaties en betrokkenen gedurende vier weken opmerkingen of ideeën over de wijzigingen delen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor de Nitraatrichtlijn is het zesde nationale actieprogramma opgesteld. De Europese Commissie heeft op basis van dit programma de derogatiebeschikking Mest 2020-2021 verleend. Ook is vastgesteld dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om een doeltreffende uitvoering en volledige naleving van de regelgeving te bevorderen, met als belangrijk doel de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.

In de nota Versterkte Handhavingsstrategie Mest (2018) zijn de maatregelen beschreven. Een onderdeel daarvan is de realtime verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM). Daarmee vereenvoudigen de regels voor het verantwoorden van mesttransport. Het nieuwe digitale systeem (rVDM) vervangt hiermee het huidige papieren vervoersbewijs. Voor het invoeren van rVDM zijn wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) doorgevoerd.

Eerder dit jaar was er een consultatie van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm). De resultaten van deze internetconsultatie zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van de Urm.

De internetconsultatie voor de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vindt u via www.internetconsultatie.nl/urmrvdm. De consultatie loopt tot 7 september 23.59 uur.

Meer informatie over rVDM vindt u op www.verantwoordmesttransport.nl.