Sijbesma rondt coronawerkzaamheden af

Feike Sijbesma, speciaal gezant corona, rondt zijn werkzaamheden in september af. Sinds 26 maart heeft de heer Sijbesma het kabinet geholpen in de coronacrisis, onder andere met het testbeleid en de vaccinstrategie van ons land.

Zo heeft hij eraan bijgedragen dat er genoeg testen beschikbaar zijn om sinds eind mei iedereen in Nederland met klachten te laten testen. Later is de heer Sijbesma door het kabinet gevraagd te helpen bij het in kaart brengen van de ontwikkelingen van mogelijke coronavaccins. In de afgelopen periode heeft de Europese Commissie, mede namens Nederland, succesvol onderhandeld waardoor Nederland de beschikking heeft over mogelijke vaccins.

Sijbesma verrichtte al deze tijdelijke werkzaamheden geheel onbezoldigd. Het kabinet kan in de toekomst, indien gewenst en mogelijk, een beroep op hem blijven doen mocht dat nodig zijn.

Minister-president Rutte en minister De Jonge zijn Feike Sijbesma zeer erkentelijk voor zijn werk van de afgelopen maanden:

“Met zijn expertise, ervaring en contacten heeft hij een grote en belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen het coronavirus. Op diverse onderwerpen heeft hij zich maandenlang, schijnbaar onvermoeibaar, ingezet. Het is fijn dat het kabinet ook in de toekomst een beroep op hem kan blijven doen.”