Benoeming vicepresident en raadsheren Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van een vicepresident en van drie raadsheren in de Hoge Raad der Nederlanden.

Met ingang van 1 november 2020 wordt op voordracht van minister Dekker voor Rechtsbescherming tot vicepresident van de belastingkamer benoemd:

  • Mevrouw prof. mr. M.E. van Hilten.

Mevrouw Van Hilten is op dit moment raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad. Tevens is zij bijzonder hoogleraar kostprijsverhogende belastingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Raadsheren

Onderstaande personen worden benoemd tot raadsheren in de Hoge Raad op voordracht van minister Dekker:

  • Mevrouw mr. A.E.B. ter Heide tot raadsheer in de civiele kamer per 1 oktober 2020;
  • De heer mr. J.A.R. van Eijsden tot raadsheer in de belastingkamer per 1 november 2020;
  • De heer prof. mr. S.J. Schaafsma tot raadsheer in de civiele kamer per 1 mei 2021.

Mevrouw Ter Heide is senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De heer Schaafsma is senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag en hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Universiteit Leiden. De heer Van Eijsden is belastingadviseur en partner bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam.