Minister Slob wijzigt mediawet om toekomst publieke omroep te versterken

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de Mediawet uit 2008 aan te passen. Het wetsvoorstel bevat de uitwerking van een aantal maatregelen dat op 14 juni 2019  is aangekondigd in de zogeheten Visiebrief van het kabinet. Doel is de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep. 

De belangrijkste wijzigingen maakte minister Slob al bekend op 8 juli 2020 toen hij hier overeenstemming over bereikte met de NPO en het College van Omroepen:

Meer regio, minder reclame

Er komt meer ruimte voor regionaal nieuws in het programma NPO Regio, dagelijks op NPO2 direct na het Journaal van 18:00 uur. Ook komen er meer programma’s van regionale omroepen beschikbaar via NPO Start.

De publieke omroep stopt per 1 januari 2021 met reclame op NPO Start en andere online aanbodkanalen en rond kinderprogramma’s op tv. Ook wordt het aantal reclameminuten op tv in vijf jaar stapsgewijs afgebouwd tot de helft van het huidige aantal.

Ledeneis omroepen verlaagd

Het wetsvoorstel omvat ook deze wijzigingen, die in de Visiebrief werden aangekondigd:

De ledeneis voor bestaande omroepen wordt verlaagd van 150.000 naar 100.000, omdat steeds minder mensen lid worden van een omroep. De ledeneis voor aspirant-omroepen (momenteel zijn dat WNL, Human, PowNed) blijft 50.000 en ze hoeven niet door te groeien naar 100.000, zodat het bestel open blijft voor nieuwe toetreders.

Omroepen worden verplicht om 25 procent van hun budget te besteden aan programma’s die worden gemaakt door onafhankelijke producenten (‘buitenproducenten’); dat percentage is nu 16,5 procent. Voortaan tellen sportprogramma’s en programgramma’s met een spelkarakter ook mee bij de berekening.

Steeds meer on demand

Er komen steeds meer digitale en mobiele aanbodkanalen en steeds meer mensen kijken on demand tv in plaats van lineair op een vaststaand tijdstip. Daarom is de publieke omroep niet langer wettelijk verplicht om drie lineaire tv-zenders te verzorgen, maar twee. Tv-pakketaanbieders blijven verplicht om alle drie publieke tv-netten door te geven zolang die er zijn.

De rol van het College van Omroepen en van het Commissariaat voor de Media wordt versterkt. Nieuws en actualiteitenprogramma’s, en in het bijzonder onderzoeksjournalistiek, worden in de wet expliciet toegevoegd als taakopdracht voor de publieke omroep.