Drie nieuwe besmettingen en één verdenking COVID-19 bij nertsenbedrijven

Bij één bedrijf in Venhorst (gemeente Boekel) en twee bedrijven in Wanroij (gemeente Sint Anthonis) zijn besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat in Venhorst om een bedrijf met ongeveer 5700 moederdieren. In Wanroij gaat het om twee bedrijven met ongeveer 8400 en 2600 moederdieren. De besmettingen zijn aan het licht gekomen uit de early warning, het monitoringssysteem waar wekelijks dieren worden getest op het virus. Tevens is er een verdenking van infectie bij een nertsenbedrijf, waarvan de definitieve uitslag morgen wordt verwacht.

In totaal zijn nu 47 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

Verplicht stoppen nertsenhouderij

In het advies van 24 augustus jl. stelt het OMT-Z dat verplicht stoppen van de nertsenhouderij na de pelsperiode van november dit jaar de meest effectieve wijze is om reservoirvorming in de nertsenhouderij te stoppen. Het kabinet volgt dit advies op. In de komende periode wordt, samen met een wetsvoorstel, een regeling voor nadeelcompensatie voor nertsenhouders uitgewerkt. Voor deze regeling reserveert het kabinet een bedrag van maximaal €150 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). Daarnaast is reeds €32 miljoen gereserveerd voor onder andere sloop- en ombouwkosten in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.

Aanvullende maatregelen

Omdat er ondanks de eerder genomen maatregelen nog steeds besmettingen voorkomen, worden de hygiënemaatregelen en de controle daarop verder aangescherpt. Volgens het OMT-Z is de mens de meest waarschijnlijke besmettingsbron van bedrijven. De maatregelen zijn erop gericht besmetting via deze route te voorkomen, zoals een striktere registratie van wie, wanneer en waar op welk bedrijf werkt. Alle nertsenhouders moeten verplicht vooraf aan de NVWA melden wie op de bedrijven in de stallen werkt. Voor medewerkers die op meerdere locaties werken geldt een wachtperiode van tien dagen alvorens zij aan het werk kunnen op een andere locatie. Ook worden houders verplicht wekelijks alle kadavers van natuurlijk gestorven nertsen op te sturen. Op deze maatregelen zal de NVWA intensiever controleren. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen voor opzettelijke besmetting, de inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) is verzocht daar de komende tijd extra onderzoek naar te doen. Bij overtredingen zal de NVWA sanctionerend optreden.