Tweede noodpakket helpt ruim 1,4 miljoen werkenden

In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Voor de Tozo 2 gaat het om naar schatting 103.000 aanvragen van zelfstandig ondernemers. Deze regelingen hebben in de periode juni tot en met augustus samen ruim 1,4 miljoen werkenden bereikt. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Werkgevers konden van 6 juli tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor NOW 2. In deze periode zijn ruim 65.000 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er ruim 63.000 goedgekeurd. In totaal vertegenwoordigen deze bedrijven ongeveer 1,3 miljoen werkenden. Het betreft een lager aantal aanvragen dan bij de eerste NOW-regeling. Het totaalbedrag aan aangevraagde subsidie bedraagt naar schatting 5,34 miljard euro voor een periode van vier maanden. De NOW wordt in het onlangs aangekondigde steun- en herstelpakket verlengd met drie keer drie maanden. Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 start op 1 oktober, het uwv streeft ernaar om werkgevers vanaf 16 november een aanvraag te kunnen laten doen.

Met de Tozo-regeling kunnen zelfstandigen een aanvraag voor ondersteuning in levensonderhoud doen en een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Voor Tozo 2 zijn tot dusver naar schatting 103.000 aanvragen ingediend. Het merendeel van de Tozo 2 aanvragen betreft verlenging van inkomensondersteuning van Tozo 1. Er is een relatief groter beroep gedaan op de Tozo 2 in de vier grootste gemeenten dan in kleinere gemeenten. Uit CBS-cijfers blijkt dat Tozo-aanvragen vooral afkomstig zijn uit de sectoren specialistische zakelijke diensten, overige dienstverlening, handel, cultuur, sport en recreatie en horeca en onderwijs. De Tozo 2 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot eind september. Vanaf 1 oktober gaat de Tozo 3 gelden voor een periode van negen maanden.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor werknemers die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Het loket voor de TOFA is op 27 juli gesloten. Van de ongeveer 24.000 aanvragen die in totaal zijn ingediend, zijn er tot nu toe ongeveer 11.000 toegekend. Ongeveer 13.000 verzoeken zijn afgewezen, voornamelijk omdat het inkomen van de aanvrager in april hoger is dan 550 euro of dat het ontvangen inkomen in februari lager is dan 400 euro.

Het is belangrijk dat het geld voor de steunmaatregelen op de juiste plek terechtkomt. Er is een samenwerkingsverband opgezet tussen UWV, Belastingdienst, Inspectie SZW en FIOD om misbruik en oneigenlijk gebruik van de NOW effectief aan te pakken. Het gaat dan om het mogelijk manipuleren van de loonsom en het uitstellen van omzet om een hogere subsidie te kunnen ontvangen. Bij de Tozo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving. Zij zijn gestart met de eerste controles om eventueel misbruik op te sporen.