Aart Jochem eerste CISO Rijk

Aart Jochem wordt per 1 november 2020 de eerste Chief Information Security Officer (CISO) Rijk bij de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aart Jochem is op dit moment CISO en hoofd Security & Quality Office bij pensioenfonds PGGM. Daarvoor was hij van 2012 tot 2016 DT-lid en hoofd Monitoring and Response bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Bij GOVCERT, de voorganger van het NCSC, vervulde hij van 2007 tot 2011 de functie van MT-lid en hoofd Kenniscentrum/Security Team. In die hoedanigheid was hij onder meer incidentmanager tijdens de DigiNotar-crisis en betrokken bij de eerste nationale cybersecuritystrategie. Eerder werkte hij als Managing Consultant en Corporate Security Officer bij Capgemini en werkte hij in verschillende functies bij Rijkswaterstaat. Aart Jochem studeerde Elektrotechniek (Computerarchitectuur en Digitale Technieken) aan de Technische Universiteit Delft.

Vorig jaar kondigde de minister van BZK de functie van CISO Rijk aan om zo de coördinatie op informatiebeveiliging binnen de Rijksoverheid structureel te verbeteren. De CISO Rijk wordt het boegbeeld op het domein van informatiebeveiliging en privacybeleid voor de Rijksoverheid. Doordat de CISO Rijk onderdeel uit maakt van de Directie CIO Rijk krijgt informatiebeveiliging ook in het Rijksbrede ICT-beleid een zwaarder accent. Binnen de Directie CIO Rijk wordt tevens een afzonderlijke afdeling Informatiebeveiliging & Privacy gerealiseerd, die de nieuwe CISO Rijk bij diens taken moet ondersteunen. Daarnaast speelt de CISO Rijk een belangrijke rol in contacten buiten het rijk met de andere (mede- en buitenlandse) overheden, het bedrijfsleven en vervult de CISO Rijk een sleutelpositite ten aanzien van samenwerking met ZBO’s.

De CISO Rijk wordt tevens voorzitter van het interdepartementale CISO-overleg binnen de Rijksoverheid en zal bij de uitvoering van zijn taken nauw samenwerken met de directie Digitale Overheid (DO), de veiligheidsdiensten, de Rijksbeveiligingsambtenaar (Rijks BVA), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).