Benoeming directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij OCW

Mr. drs. I.J. (Inge) Vossenaar MBA wordt directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming gaat in op 1 oktober 2020.

Inge Vossenaar is sinds 2015 directeur Middelbaar Beroepsonderwijs, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van OCW. Sinds maart is zij ten behoeve van de aanpak van de coronacrisis als extra directeur -generaal Volksgezondheid gedetacheerd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor was zij directeur Woon- en Leefomgeving en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Wonen en Bouwen bij het ministerie van BZK. Eerder was ze onder andere waarnemend directeur Langdurige Zorg en plaatsvervangend directeur Zorg bij het ministerie van VWS.

Inge Vossenaar studeerde Gezondheidswetenschappen, Bedrijfskunde en Nederlands Recht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.