Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2021 en definitieve verdeling 2020 bekend

De voorlopige bijstandsbudgetten 2021 evenals de definitieve bijstandsbudgetten 2020 zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn opgenomen bij dit bericht.

Gebundelde uitkering

Het voorlopige macrobudget 2021 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.845,2 miljoen. Dit macrobudget wordt circa € 470,3 miljoen hoger geraamd dan het definitieve macrobudget voor 2020. Dit jaar wordt een deel van het voorlopige macrobudget (€ 327,2 mln) gereserveerd voor een uitgestelde uitkering waarbij in de verdeling rekening kan worden gehouden met verschillen tussen gemeenten voor de te verwachten extra bijstandsuitgaven als gevolg van COVID-19. In 2021 wordt de wijze waarop dit deel van het budget wordt verdeeld bij ministeriële regeling nader ingevuld. VNG en gemeenten zullen betrokken worden bij het bepalen van de verdeelsleutel voor dit deelbudget.

Het definitieve macrobudget 2020 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.375,0 miljoen. Dit macrobudget is ca. € 228 miljoen hoger vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2020. Nadere toelichtingen op het definitief macrobudget 2020 en het voorlopig macrobudget 2021 zijn als bijlagen opgenomen bij dit bericht.