Overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap lanceren Safety Delta Nederland

De Nederlandse (petro)chemische industrie moet in 2030 de veiligste ter wereld zijn. Het uitgangspunt is de veiligheidsprestaties van het (petro)chemische bedrijfsleven continu te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het streven naar nul incidenten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekent daarom vandaag samen met vertegenwoordigers van het (petro)chemisch bedrijfsleven en de wetenschap op digitale wijze het Convenant Safety Delta Nederland (SDN).

De SDN gaat zich richten op de ontwikkeling van innovatieve veiligheidsconcepten voor Brzo-bedrijven . Er wordt een SDN Kenniscentrum ingericht waar alle belanghebbenden kennis over veiligheid kunnen halen en brengen. Verder wordt gestart met innovatie- en onderzoekstrajecten op de onderwerpen corrosie onder isolatie, lekdetectie en menselijk handelen.
 

Staatssecretaris Van Veldhoven onderstreept het belang en de samenwerking in de SDN. ‘Door de samenwerking van zowel de sector, als de wetenschap, als de overheid ligt er een stevige basis onder deze afspraken. Dat is nodig want 2030 is al heel snel voor de ambities die we hier met elkaar afspreken.’

Met 44.000 banen en een omzet van 50 miljard euro is de (petro)chemische industrie van groot belang voor Nederland. Omdat in deze sector veel en vaak met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is er voortdurend aandacht voor veiligheid. Zeker in Nederland, waar industriegebieden vaak dicht bij plekken liggen waar mensen wonen en recreëren, is die aandacht extra van belang.

Sinds eind 2016 werken overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap in het programma Duurzame Veiligheid 2030 samen. Het programma eindigt op 31 december 2020. De samenwerking heeft tot mooie resultaten geleid. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat verdere samenwerking nog meer kansen biedt om de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder te verbeteren. Deze samenwerking is vormgegeven in de vandaag gelanceerde SDN.

Ondertekenaars

Het Convenant SDN is vandaag tijdens een digitale bijeenkomst ondertekend door de volgende deelnemers in het convenant: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de stichting Veiligheid Voorop, de TUDelft, Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, 4TU Centre for Resilience Engineering, RIVM en TNO.

De volgende partijen hebben hun steun aan de SDN gegeven: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Interprovinciaal Overleg, BRZO+, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB), de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), de Vereniging van Handelaren in Chemische Producten (VHCP), Chemelot Site Permit, Universiteit Leiden en COAST.