‘Toegangs- en gedragsmaatregelen om macht grote digitale platforms aan te pakken’

Een Europese toezichthouder moet met gedrags- en toegangsmaatregelen een te dominante marktpositie van grotere digitale platforms per geval kunnen aanpakken. De diverse beoogde maatregelen staan in een vandaag gepubliceerd voorstel van de staatssecretarissen Cédric O (Frankrijk, Digitalisering) en Mona Keijzer (Nederland, Economische Zaken en Klimaat). Deze maatregelen moeten gaan gelden voor platforms waar consumenten of ondernemers nauwelijks omheen kunnen en die daarmee een zogenoemde poortwachterspositie hebben.

Ondernemers kunnen over eigen data beschikken

De Franse en Nederlandse staatssecretaris noemen als voorgestelde maatregelen onder andere de verplichting voor dergelijke platforms om gegevensoverdraagbaarheid mogelijk te maken, zodat ondernemers over hun eigen data kunnen beschikken en deze elders kunnen benutten. Een andere maatregel is een verbod voor deze platforms op het voortrekken van eigen diensten waarmee andere gebruikers worden benadeeld. Ook moeten verdergaande toegangsmaatregelen kunnen worden opgelegd, zoals een verplichting voor platforms om data te delen, interoperabiliteit mogelijk te maken of om proactief alternatieve keuze-opties naast hun eigen diensten aan te bieden aan gebruikers.

Staatssecretaris Mona Keijzer over het non-paper: “De platformeconomie biedt consumenten veel voordelen en ondernemers kansen op online groei. Maar soms worden bepaalde digitale platforms te machtig. Denk bijvoorbeeld aan de  de afhankelijkheid van appstores. Daarom moet eerder worden ingegrepen als een platform met een poortwachtersfunctie de markt daadwerkelijk verstoort. Ze belemmeren dan de toetreding van nieuwe bedrijven en beperken de keuzevrijheid van consumenten en ondernemers. Een Europese toezichthouder moet hier effectief tegen optreden. Zo ontstaan eerlijkere digitale markten en kunnen consumenten en ondernemers optimaal profiteren van de kansen van de platformeconomie”.

Staatssecretaris Cédric O (Frankrijk): “Het is onze gemeenschappelijke ambitie om met efficiënte maatregelen te komen om de marktmacht van dergelijke platforms aan te pakken en open te breken. Toegang tot gegevens, tot diensten, interoperabiliteit… dat zijn efficiënte op maat gemaakte instrumenten die eerlijke marktwerking bevorderen en de keuzevrijheid van de consument waarborgen. We zijn blij om hierover schouder-aan-schouder te staan ​​met Nederland en met andere Europese landen en ik steun daarnaast ook de ambities van EU-commissaris Breton op dit gebied, inclusief de mogelijkheid om uiteindelijk waar nodig voor structurele maatregelen te kunnen kiezen. Frankijk blijft dit onderwerp nauwlettend volgen om de ambities uiteindelijk om te zetten."

Verder uitwerking van ideeën

Scherper toezicht en vooraf ingrijpen bij platforms met een poortwachterspositie was vorig jaar één van de voorstellen van staatssecretaris Mona Keijzer. De Europese Commissie heeft afgelopen zomer de Nederlandse inzet om deze mededingingsproblematiek aan te pakken in haar beleidsvoornemens opgenomen. Met dit non-paper leveren Frankrijk en Nederland een verdere uitwerking van deze ideeën aan om zo bij te dragen aan een concreet voorstel waarmee de Europese Commissie naar verwachting eind dit jaar zal komen.