Ambassadeursbenoemingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met twee ambassadeursbenoemingen. De benoemingen gaan in als de gastlanden ermee akkoord zijn.

Het gaat om ambassadeurs op de volgende twee posten:

  • Libanon, met standplaats Beiroet: Hans Peter van der Woude, nu plaatsvervangend directeur bij de directie internationale marktordening en handelspolitiek.
  • Rusland, met standplaats Moskou: Gilles Beschoor Plug, nu ambassadeur in Belgrado.