Benoeming lid in het college van de Algemene Rekenkamer

Mevrouw drs. H.M.B. (Barbara) Joziasse MiF wordt lid in het college van de Algemene Rekenkamer. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om haar voor benoeming voor te dragen. De benoeming gaat in per 1 januari 2021.

Barbara Joziasse is sinds augustus 2017 ambassadeur te Amman in Jordanië. Zij is ook ambassadeur geweest te Muscat in Oman en te Harare in Zimbabwe.