Beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren worden gewijzigd voor 2021

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen voor de werkzaamheden van deze wettelijke vertegenwoordigers.

Op grond van deze regeling worden de beloningen in beginsel jaarlijks geïndexeerd, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot één jaar ligt tussen de -1% en 1%. Het percentage voor 2021 bedraagt 2,9158%. Met dit percentage worden de beloningen voor 2021 geïndexeerd overeenkomstig de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021.