Water as Leverage wint Dutch Design Award

Het programma Water as Leverage heeft de Dutch Design Award (DDA) gewonnen in de categorie Best Commissioning.

Klimaatverandering en verstedelijking leveren uitdagingen op voor steden wereldwijd. Overstromingen en droogtes, vervuiling en waterconflicten gaan samen met snelle verstedelijking, een groeiende vraag naar voedsel en energie, migratiedruk en klimaatverandering.

Tegelijkertijd kunnen steden bijdragen aan de oplossing, met water als bouwsteen voor duurzame ontwikkeling. Het programma Water as Leverage bevordert duurzame economische ontwikkeling van stedelijke gebieden door uitdagingen op het terrein van waterbeheer te benutten als kans voor projectontwikkeling. Hiermee draagt het programma bij aan het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Door het uitschrijven van prijsvragen daagt Water as Leverage het bedrijfsleven uit om integrale en innovatieve oplossingen te bedenken voor de overstromingsproblematiek in de Aziatische steden Chennai, Semarang en Khulna. Daardoor worden lokale problemen aangepakt en  stimuleert het programma tegelijkertijd vroegtijdige samenwerking in projectontwikkeling tussen het Nederlandse en lokale bedrijfsleven en potentiële financiers bij projecten.

Deze aanpak is innovatief en uniek, zoals ook de jury van Dutch Design Award schrijft in zijn rapport. Ook looft de jury Water as Leverage internationale aanpak, de opschaalbaarheid, de vertaling naar concrete actie (getuige de drie pilots) en de benadering van wereldproblematiek als kans in plaats van bedreiging. 'Dit is de gedurfde mentaliteit waar Nederland internationaal om bekend is, zeker op het gebied van watermanagement', aldus het juryrapport van Dutch Design Award.

Water as Leverage wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van de Watergezant, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.