Minister Dekker en sector presenteren nieuwe visie forensische zorg

Bescherming van de samenleving, perspectief bieden aan veroordeelden en evenwicht vinden tussen de behandeling en beveiliging van veroordeelden zijn de cruciale elementen in de visie forensische zorg.  Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) vandaag aan de Tweede Kamer. De visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met o.a. tbs- klinieken en forensische zorg instellingen en is het uitgangspunt voor verdere verbeteringen van de forensische zorg.

Dekker:

“Forensische zorg is van groot belang om mensen met een stoornis in het gareel te krijgen. Maar er was in de sector vaak veel discussie. Zo zagen we in het verleden dat de veiligheid in het gedrang kwam door een te sterke focus op zorg. En dat botst. Het helpt dat de neuzen van alle betrokkenen nu dezelfde kant op staan. Dat brengt een veiliger Nederland weer een stapje dichterbij.’’

Behandeling, begeleiding, beveiliging

Forensische zorg beschermt de samenleving door psychische problemen bij veroordeelden aan te pakken. Daar is hoogwaardige behandeling, begeleiding en beveiliging op maat bij nodig. Daarmee wordt de kans kleiner dat mensen terugvallen in verkeerd gedrag. De veiligheid van de maatschappij staat daarbij voorop. Oefenen met vrijheden door tbs’ers – om hen toekomstperspectief te bieden – hoort daarbij. Door scherpe risicotaxatie, goede informatieoverdracht tussen de verschillende professionals en passend toezicht bewaken we de veiligheid van de samenleving. Vaak is blijvende zorg en begeleiding noodzakelijk. Ook als delinquenten weer vrij zijn.

Beveiliging, behandeling en rechtsbescherming zijn de drie pijlers binnen de forensische zorg. Dit vraagt om het continu bewaken van het evenwicht dat past bij het rechtsgevoel in de samenleving én tegelijkertijd ook ruimte biedt voor verantwoorde terugkeer. Met zorg die zo intensief is als nodig, maar ook niet langer duurt dan noodzakelijk. Voor het bewaken van dat evenwicht is forensische zorg van het hoogste niveau nodig, uitgevoerd door goed opgeleide professionals.

Dekker:

“We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om de forensische zorg veiliger te maken. Verbetering op het gebied van regelgeving, informatie-uitwisseling en risicotaxatie. Maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk dat veranderingen zich ook door vertalen naar het denken en handelen van professionals op de werkvloer. De visie en het bestuurlijk akkoord van vandaag bieden een gezamenlijk referentiekader voor de toekomst. Iedereen zit op één lijn. De bescherming van de samenleving staat voorop.”

Verbeteringen in de afgelopen jaren

De afgelopen jaren is er al veel verbeterd in de forensische zorg. Met de aanpak weigerende observandi kunnen verdachten niet langer eenvoudig tbs ontlopen door niet mee te werken aan onderzoek Daarnaast is een verplichting ingevoerd om altijd extra naar de risico’s en het delict te kijken voordat veroordeelden voor ernstige- gewelds- of zedenmisdrijven naar een forensische kliniek gaan. Deze risico’s zijn ook zwaarder gaan meetellen bij het verlenen van vrijheden. Als het risico te groot is of iemand werkt niet mee, dan gaat deze ook niet naar buiten. Ook is het delen van het behandeldossier tussen forensische zorgverleners niet meer afhankelijk van toestemming van de veroordeelde. Die kon voorheen weigeren dat bepaalde gegevens gedeeld werden. Dat kan nu niet meer.

Rechters leggen vaker een tbs-maatregel op, waardoor de vraag naar plekken toeneemt. Daarom is er voor volgend jaar structureel 100 miljoen extra uitgetrokken om de verwachte benodigde extra capaciteit te realiseren.