Vlaams-Nederlandse regeringstop dit jaar virtueel

Minister-president Rutte heeft woensdag 4 november 2020 een virtuele ontmoeting met minister-president Jambon van Vlaanderen. Het overleg tussen beide ministers-presidenten vindt plaats in het kader van de Vlaams-Nederlandse regeringstop.

Deze top tussen afvaardigingen van de Nederlandse en Vlaamse regeringen vindt voor de vijfde keer plaats en heeft tot doel de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Omdat het dit jaar niet mogelijk is fysiek bij elkaar te komen zal de regeringstop volledig virtueel plaatsvinden.

Minister-president Rutte en zijn Vlaamse collega spreken 4 november met elkaar over verschillende gemeenschappelijke dossiers, ook in Europees verband. Een belangrijk onderwerp op de agenda is de samenwerking in de strijd tegen het coronavirus.

In de periode rond 4 november hebben verschillende Nederlandse vakministers gesprekken met hun Vlaamse collega’s. Aan Nederlandse kant zijn dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van Vlaamse zijde zijn dat minister Somers van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, minister Demir van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, minister Weyts van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, minister Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken en minister Crevits van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

Na afloop van de ontmoeting tussen beide ministers-presidenten op 4 november verschijnt een gezamenlijke schriftelijke slotverklaring.