Kabinet stemt in met herstructureringsplan KLM

Het kabinet kan instemmen met het door KLM aangeboden herstructureringsplan dat de luchtvaartmaatschappij moet helpen de komende jaren een verlaging van de kosten van 15 procent te realiseren. Goedkeuring van het herstructureringsplan door het kabinet maakt de weg vrij voor KLM om een beroep te doen op het resterende deel van het leningenpakket van in totaal 3,4 miljard euro dat overheid en een consortium van banken deze zomer beschikbaar hebben gesteld.

Nadat het kabinet met KLM afspraken had gemaakt over onder welke voorwaarden de leningen kunnen worden verstrekt, heeft de luchtvaartmaatschappij met de vakbonden de loonafspraken uitgewerkt. Zo is aan medewerkers gevraagd loon in te leveren waarbij het uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De ondernemingsraad en de acht betrokken vakbonden hebben ingestemd met een bijdrage via de arbeidsvoorwaarden voor de gehele looptijd van het leningenpakket. Hiermee wordt voldaan aan de door de overheid gestelde voorwaarden.

De ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd. Het kabinet verleent financiële steun vanwege het belang van KLM voor het internationale netwerk op Schiphol. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

Jeroen Kremers houdt namens het kabinet toezicht op de uitvoering van de gemaakte afspraken en de besteding van het geld. Afgelopen juni is als gevolg van de coronacrisis een lening van 3,4 miljard euro beschikbaar gesteld. De steun bestaat uit een garantiestelling voor bankleningen van maximaal 2,4 miljard euro en een directe lening door de staat van maximaal 1 miljard euro. In ruil daarvoor zijn voorwaarden gesteld.

Ook committeert KLM zich in het herstructureringsplan aan de voorwaarden die het kabinet heeft gesteld op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Het gaat daarbij onder meer om de vermindering van het aantal nachtvluchten en een afname van de CO2-uitstoot per passagier in 2030 met 50 procent ten opzichte van 2005.