Vijlbrief: impuls voor groen herstel export

Het wordt voor exportbedrijven aantrekkelijk om groener uit de crisis te komen. Met drie maatregelen wil staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit), mede namens minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de export en ontwikkeling van groene producten en diensten vanuit ons land bevorderen. Dat schrijft Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer.

De drie maatregelen om groen herstel te stimuleren zijn: de ontwikkeling van een groene exportontwikkelingsgarantie; de uitbreiding van de dekking die de reguliere instrumenten voor exportkredietverzekering biedt voor groene exporttransacties; en de uitbreiding van de dekking van de investeringsverzekering voor groene investeringen.

"Het is ongelooflijk belangrijk dat we groener uit deze crisis komen", aldus Vijlbrief. "Met deze instrumenten kunnen we echt verschil maken en bedrijven net dat zetje geven dat nodig is om groene producten en diensten te ontwikkelen en te exporteren."

Met de ontwikkeling van een groene exportontwikkelingsgarantie wil Vijlbrief exporteurs helpen om financiering aan te trekken voor investeringen en onderzoek die innovatie stimuleren. Tot dusver ontbrak dit instrument in Nederland nog. Vijlbrief ervaart dit als een hiaat in het Nederlandse ekv-instrumentarium.

Daarnaast krijgen investeerders betere dekkingsvoorwaarden voor groene activiteiten in het buitenland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verhoging van de maximale geldigheidsduur van de investeringsverzekering of aan betere dekking voor niet-commerciële risico’s bij groene export. Vijlbrief beoogt hiermee groene investeringen in het buitenland aantrekkelijker te maken dan niet-groene investeringen.

De derde maatregel geeft groene export betere voorwaarden dan niet-groene export. In dit geval gebeurt dat via de uitbreiding van de dekking van de reguliere instrumenten voor exportkredietverzekering. Een bedrijf dat groene producten of diensten exporteert kan dan betere dekkingsvoorwaarden krijgen voor zijn exportkredietverzekering dan de (niet-groene) concurrentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan premievoorwaarden.

Vijlbrief heeft de maatregelen getoetst bij een brede vertegenwoordiging van exporteurs. Deze bedrijven hebben laten weten dat de maatregelen geschikt zijn om exporteurs te helpen om groener uit de crisis te komen.

De drie aanvullende maatregelen zullen in de loop van volgend jaar worden geïmplementeerd in de vorm van een pilot en in ieder geval twee jaar van kracht zijn.