Minister Ollongren neemt maatregelen tegen desinformatie richting Tweede Kamer verkiezingen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) komt met een Nederlandse gedragscode, die onder andere moet zorgen dat het transparanter wordt wie achter een politieke advertentie zit. Deze gedragscode maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de minister neemt om desinformatie in aanloop naar verkiezingen aan te pakken en Nederlanders beter te informeren.

Minister Ollongren: Of het nu gaat om het gebruik van bots of nepaccounts of politieke advertenties die misleidende informatie bevatten, dit zijn zorgelijke ontwikkelingen. Daarom kom ik met extra maatregelen die de kiezer moeten helpen om kritisch te kijken naar de informatie die rondgaat over de Tweede Kamer verkiezingen.

Naast het opstellen van een Nederlandse gedragscode transparantie politieke advertenties wordt verder ingezet op het intensiveren van het detecteren van desinformatie, wordt de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) gewijzigd en komt er een website die meer bewustwording moet creëren bij alle stemgerechtigde Nederlanders.

Nederlandse gedragscode transparantie politieke advertenties

In een motie vragen Kamerleden Middendorp (VVD) en Kuiken (PvdA) om een regeling voor openbaar toegankelijke archieven met geplaatste politieke advertenties. Minister Ollongren steunt dit verzoek en geeft hieraan invulling door een Nederlandse gedragscode op te stellen. De gedragscode wordt opgesteld door een onafhankelijke partij, in samenwerking met internetdiensten en politieke partijen.

Intensiveren detectiemaatregelen desinformatie

Binnen de Rijksoverheid worden al diverse informatiestromen samengebracht, zoals media-analyse en dreigingsbeelden om zo tot een totaalbeeld te komen rondom desinformatie. Richting de verkiezingen wordt aanvullend op bestaande informatiedeling aan een onafhankelijke externe partij opdracht gegeven om op basis van open bronnen verspreiding van desinformatie te monitoren.

Wijzigen van Wet financiering politieke partijen

Naast digitale inmenging kan ook buitenlandse financiering onze democratie rechtsorde verstoren. Het voorstel tot wijzigen van de Wet financiering politieke partijen moet giften buiten de EU onder meer gaan verbieden. Ook moet de transparantie over giften van rechtspersonen worden vergroot doordat politieke partijen verplicht worden om belanghebbenden achter de rechtspersonen te vermelden. Afhankelijk van het verloop van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, kan de wijziging van de wet nog voor de verkiezingen van kracht worden.

Informatieve website

Om burgers ook zelf informatie op waarde te laten schatten heeft de minister het Netwerk Mediawijsheid gevraagd om richting de verkiezingen een informatieve website te maken waar professionele stakeholders en het algemene publiek informatie kunnen vinden over hoe desinformatie te herkennen en ermee om te gaan.