Benoeming algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dhr. A. (Abdeluheb) Choho wordt algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2021.

Abdeluheb Choho is op dit moment bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. Daarvoor was hij wethouder bij de gemeente Amsterdam. Eerder vervulde hij diverse functies in het bedrijfsleven, waaronder CMO bij softwarebedrijf Total Specific Solutions, managing director/partner bij research- en reclamebureau YoungWorks en directeur bij Accenture.

Abdeluheb Choho studeerde Commerciële Economie aan de HEAO.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.