Benoeming directeur-generaal Agro bij LNV

Drs. M.C. (Marije) Beens wordt directeur-generaal Agro bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 december 2020.

Marije Beens is op dit moment waarnemend directeur-generaal Agro bij het ministerie van LNV. Daarvoor was zij directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro. Eerder vervulde ze de functie van directeur Curatieve Zorg, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook was zij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij VWS en plaatsvervangend en waarnemend directeur Jeugd en Gezin bij het gelijknamige programmaministerie.

Marije Beens studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.