Senaat neemt Wet inburgering aan

De Eerste Kamer stemde dinsdag 1 december unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leren nieuwkomers straks zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan. 

Minister Koolmees: “Dat de senaat unaniem voor deze wet is, laat zien dat alle partijen het belangrijk vinden dat nieuwkomers zo snel mogelijk echt mee kunnen doen in onze samenleving.”

Aanvankelijk zou de wet op 1 juli 2021 ingaan. Dat bleek helaas niet haalbaar. Daardoor wordt de groep inburgeraars die nog onder de huidige wet valt groter. Koolmees heeft in de Eerste Kamer toegezegd de gevolgen voor deze groep in kaart te brengen en met betrokken partijen zoals de gemeenten te overleggen over goede begeleiding van deze groep.

De Tweede Kamer stemde op 2 juli 2020 met een grote meerderheid voor deze wet