Corridor Atlanta – Amsterdam

Op 15 december 2020 start een proef van drie weken met aangepaste quarantaineregels op een aantal vluchten van Atlanta (VS) naar Amsterdam. Alle andere inreisvoorwaarden voor reizigers uit hoogrisicogebieden, inclusief de VS, blijven onverkort gelden; er is geen sprake van een versoepeling van het reisadvies en het EU-inreisverbod. Tijdens de pilot en na afloop wordt er onderzocht of deze wijze van toelaten van mensen die een noodzakelijke reis moeten maken vanuit een hoogrisicogebied naar de EU leidt tot het beter naleven van de quarantaineregels.

Deelnemers aan de pilot dienen zich voor vertrek te laten testen op COVID-19 en vanaf dat moment in quarantaine gaan. Alleen bij een negatieve testuitslag kan men aan boord gaan. Bij aankomst in Nederland (als finale bestemming) moet men vijf dagen na de eerste test een nieuwe test doen. Dit kan meteen bij een commerciële testfaciliteit bij aankomst op Schiphol of bij een commerciële testfaciliteit elders in Nederland waarbij tot dat moment de quarantaineregels gelden. Is de tweede test negatief dan is de quarantaine meteen na die uitslag voorbij, mits de termijn van vijf dagen verstreken is. Op deze manier kan de quarantaineperiode van tien dagen worden gehalveerd naar vijf dagen en de quarantaineperiode deels of vrijwel helemaal voorafgaand aan de noodzakelijke reis worden ingepland in plaats van na aankomst.

De proef geldt uitsluitend op de route van Atlanta naar Amsterdam. Van de 21 vluchten per week worden er vier aangewezen; twee van KLM en twee van Delta Air Lines. Deelname gebeurt op basis van vrijwilligheid. Na drie weken wordt de proef geëvalueerd.

Alle overige niet-EU ingezetenen die vanuit een niet-EU hoogrisicogebied naar Nederland reizen, en dus ook reizigers op de route Atlanta – Amsterdam die niet aan de pilot meedoen dienen vanaf 15 december ook een negatief testresultaat te overleggen voor vertrek en moeten na aankomst tien dagen in quarantaine.