Beschikkingen 6e voorschot Tozo verzonden en vergoeding uitvoeringskosten Tozo 3 en 4 bekend

Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een 6e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2020 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). 

Het 6e voorschot bedraagt in totaal € 350 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo komt hiermee op € 3,1 miljard. In de bijlage bij dit bericht is voor iedere gemeente de hoogte van het voorschot opgenomen. Betaaldatum voor het voorschot is 9 december.

Bevoorschotting vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo. Het streven is om in januari 2021 eerste voorschotten te verstrekken voor de financiering van de Tozo-uitkeringen in 2021.

De vergoeding voor uitvoeringskosten Tozo 3 en 4 is ook bekend. Deze zal gelijk zijn aan de vergoeding die geldt voor Tozo 1 en 2 te weten € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een besluit op een aanvraag kapitaal. Deze bedragen gelden zowel voor toe- als afwijzingen. Voor alle Tozo termijnen (1,2,3 en 4) worden afzonderlijke besluiten genomen en dus vergoed.

Het betreft wederom een vaste vergoeding waarin alle uitvoeringskosten van gemeenten zijn inbegrepen, dus ook inclusief de kosten van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering. Het aantal besluiten op aanvragen wordt via SiSa verantwoord. In de bevoorschotting is reeds rekening gehouden met de vergoeding voor de uitvoeringskosten.