Rekenprestaties zitten in de lift

Leerlingen in groep 6 van de basisschool zijn de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Op rekenen presteren ze beter dan hun leeftijdgenoten in veel andere landen. Op natuuronderwijs zijn de resultaten stabiel gebleven en scoren de leerlingen gemiddeld. Dat blijkt uit het internationale TIMSS-onderzoek dat minister Slob vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. Vier jaar geleden bleken de prestaties van de leerlingen juist te zijn gedaald.

,,Dit is een mooie opsteker. De metingen zijn weliswaar gedaan voor de coronacrisis, de internationaal vergelijkbare resultaten laten zien dat het basisonderwijs erin slaagt om de rekenresultaten van leerlingen te verbeteren, ondanks moeilijke omstandigheden zoals een tekort aan personeel’’, aldus minister Slob. ,, Die veerkracht van leraren en leerlingen is een compliment waard. Natuurlijk moeten we actief aan taal en rekenen blijven werken, net als aan natuuronderwijs.’’

Andere resultaten

In vergelijking met de ons omringende landen zijn leerlingen, leerkrachten en schoolleiders in Nederland het meest positief over hun school, zo blijkt verder uit het onderzoek. Leerlingen hebben daarnaast veel vertrouwen in hun rekenvaardigheden en worden relatief weinig gepest. Leraren geven op hun beurt aan trots te zijn op hun beroep.

Wel vinden ze hun werkdruk hoog en vinden ze dat er weinig tijd is om individuele leerlingen te helpen. Een ander aandachtspunt is dat meisjes minder goed rekenen dan jongens. Daarnaast presteren leerlingen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is, minder goed op zowel rekenen als natuuronderwijs. Een verklaring hiervoor is dat hun leesvaardigheid vaak ook minder goed is. Een goede leesvaardigheid is  een voorwaarde om ook op andere leergebieden goed te presteren.

Meer onderzoek

In het voorjaar van 2021 komt de Inspectie van het Onderwijs met een eigen onderzoek naar rekenonderwijs en schrijfvaardigheid. Op basis van alle onderzoeksresultaten samen maakt minister Slob bekend wat er nodig is om alle leerlingen een blijvende en stevige basis in taal en rekenen mee te geven.

Over TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) is een internationaal onderzoek dat sinds 1995 in kaart brengt hoe leerlingen wereldwijd in groep 6 presteren op het gebied van rekenen en natuuronderwijs. Iedere vier jaar verschijnt een nieuwe TIMSS-rapportage.