Voorstel voor andere benoemingswijze van de leden van de Hoge Raad

De Rijksministerraad heeft ingestemd met een grondwetswijziging om de benoemingswijze van de leden van de Hoge Raad aan te passen. Het voorstel gaat nu eerst naar de Raad van State van het Koninkrijk voor advies.

De wijziging houdt in dat niet langer uitsluitend de Tweede Kamer verantwoordelijk zal zijn voor de voordracht van kandidaten als nieuw lid van de Hoge Raad. Er komt een voordrachtscommissie, deze wordt aangewezen door de Tweede Kamer en de president van de Hoge Raad. Deze aangepaste benoemingswijze moet ervoor zorgen dat de kans op (partij-)politieke beïnvloeding van de benoeming van de leden van de Hoge Raad verder verkleind.

Met deze grondwetswijziging wordt uitvoering gegeven aan een van de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

De Rijksministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.