Preventie Alliantie helpt dakloosheid te voorkómen

Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkómen. Vanaf vandaag kunnen zij een beroep doen op de zogeheten Preventie Alliantie, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid. 

De Preventie Alliantie komt voort uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’, dat staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Ollongren (BZK) en toenmalig staatssecretaris Van Ark (SZW) in juni naar de Kamer stuurden. Dit plan heeft als doel het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland fors terug te dringen. Conform dat plan nemen gemeenten -naast de realisatie van extra woonplekken - maatregelen op het gebied van preventie en vroeg-signalering van schulden om huisuitzettingen te voorkomen.

Oprichtster van de Preventie Alliantie prof. Judith Wolf gaat gemeenten met een team van experts actief ondersteunen bij maatregelen om dakloosheid te voorkomen en terug te dringen. ‘Wat er toe doet is een sterke bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Het is belangrijk hiervoor te gaan, en dit is des te urgenter in dit coronatijdperk waarin zoveel zekerheden voor mensen op de tocht staan’, aldus de hoogleraar maatschappelijke zorg.

De Preventie Alliantie zet zich in voor mensen die door een stapeling van problemen of een vertrek uit een instelling dakloos dreigen te raken. Zij deelt wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis. Daarmee helpt de alliantie gemeenten om goed onderbouwd beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren over preventie en vroeg-signalering van dakloosheid.

De Preventie Alliantie maakt o.a. praktische tools, beschrijft voorbeeldpraktijken, deelt kennis en ondersteunt gemeenten met concrete verbeterstappen. De leden van de Preventie Alliantie zullen zich voorstellen tijdens de bijeenkomst van de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang en beschermd wonen op 4 februari 2021.

In november gingen twee ‘boegbeelden’ aan de slag om gemeenten en woningcorporaties te helpen met concrete oplossingen voor dak- en thuisloze mensen te komen.

Kijk voor meer informatie over de Preventie Alliantie op https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie.