Scholen moeten duidelijker communiceren over toelatingsbeleid

Het is niet voor alle ouders glashelder hoe ze hun kind bij een school van hun voorkeur kunnen aanmelden en welke stappen ze kunnen zetten wanneer een aanvraag wordt afgewezen. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft laten uitvoeren.

Minister Slob: ,, Het is belangrijk dat ouders en leerlingen vanaf het begin van een schoolkeuzetraject weten waar ze aan toe zijn en wat wel en niet mag. Daarom roep ik scholen in het primair en voortgezet onderwijs op hierover voortaan toegankelijker en transparanter te communiceren. De kansen van leerlingen mogen niet afhangen van het feit of hun ouders weten welke routes ze in het onderwijs kunnen bewandelen.’’

Onbekendheid met de regels, maakt onder meer dat ouders met een lagere sociaal economische status hun kind minder snel aanmelden op een school die bijvoorbeeld werkt met loting, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Duidelijke communicatie over het toelatingsbeleid van zowel openbare als bijzondere scholen, helpt dan ook segregatie terug te dringen.

Veiligheid LHBTI-leerlingen

In de brief staat verder dat er op scholen geen identiteitsverklaringen meer worden gebruikt die homoseksualiteit afwijzen. Zodra blijkt dat er toch nog een verklaring wordt gebruikt die leerlingen vanwege hun seksuele identiteit afwijst, treedt de Inspectie van het Onderwijs op. De minister geeft hiermee uitvoering aan de motie-Kwint die opriep een einde te maken aan dergelijke verklaringen.

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) en andere profielorganisaties starten volgend jaar een traject om de (sociale) veiligheid van LHBTI-leerlingen waar nodig verder te versterken.