EU-inreisverbod voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk (VK)

Het VK zal vanaf 1 januari 2021 in het kader van het EU-inreisverbod wegens Covid-19 als derde land worden beschouwd. Aangezien het VK momenteel niet voldoet aan de criteria over de gezondheidssituatie in het land en de daar geldende maatregelen zal het VK niet op de lijst van veilige landen van het EU-inreisverbod worden geplaatst en kan geen ontheffing van reisrestricties voor de EU/Schengen worden verleend.

In dat verband is net als bij Servië, Montenegro, Algerije, Marokko Georgië, Tunesië, Canada en Uruguay onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni jl. per 100.000 inwoners over een periode 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in het betreffende land. Voor het VK geldt net als bij andere derde landen de gebruikelijke uitzonderingen en criteria van de mededeling van de Europese Commissie over het EU inreisverbod (2020/912).

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli en 27 oktober jl., blijft wel van kracht voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand en Singapore.

Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het reisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-burgers toelaat. Hetzelfde geldt ook voor China's Speciale Administratieve Regio's Hongkong en Macau.

Voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen (andere landen dan het EU+ gebied) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land of gebied op de veilige lijst én niet onder de hieronder genoemde uitzonderingsposities vallen, Nederland niet binnenkomen.

Uitzonderingscategorieën:

 • EU burgers en hun familieleden, inclusief personen die onder de regeling lange afstandsrelatie vallen, conform het daarvoor geldende handeling 
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vaticaanstad en Andorra en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen) en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat en hun familieleden;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).
 • Zorgpersoneel;
 • Grenswerkers;
 • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk, dit omvat containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld erts of steekool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij, personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en flight crew;
 • Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land willen reizen;
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart;
 • Diplomaten als zij in de uitoefening van hun functie reizen;
 • Militairen als zij in de uitoefening van hun functie reizen;
 • Personeel van internationale organisaties en humanitaire organisaties;
 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen.
 • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;
 • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten;
 • Studenten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Kennismigranten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst of een Nederlandse tewerkstellingsvergunning;
 • Zakenreizigers die een reis maken die, conform het daarvoor geldende handelingskader, aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving, conform het daarvoor geldende handelingskader;
 • Topsporters conform het daarvoor geldende handelingskader;
 • Hooggekwalificeerde professionals uit de culturele en de creatieve sector, conform het daarvoor geldende handelingskader;
 • Journalisten, conform het daarvoor geldende handelingskader; 
 • Onderzoekers, conform het daarvoor geldende handelingskader.

Meer informatie over de uitzonderingscategorieën voor Nederland vindt u op  deze pagina.

Meer informatie over de reisbeperking voor Nederland vindt u op:

de pagina Buitenlandse reizigers naar Nederland op Rijksoverheid.nl

de pagina Q&A's voor inreizen in Nederland (EU-inreisverbod) op Nederlandenu.nl