Ook dit jaar maximale inzet op terugbrengen achterstanden IND

De Taskforce heeft per 31 december 2020 circa 8.200 asielaanvragen uit de voorraad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgedaan. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol donderdag aan de Tweede Kamer. De komende maanden moet de Taskforce nog circa 7.000 aanvragen behandelen. Afgelopen maart is de Taskforce opgericht om met de IND de achterstand van ruim 15.000 aanvragen te behandelen. Ook in 2021 is alle inzet erop gericht om de achterstanden bij de IND weg te werken en asielaanvragen te beslissen binnen de wettelijke termijn.  

Staatssecretaris Broekers-Knol:

“De inzet was om alle aanvragers voor het einde van 2020 duidelijkheid te geven. Dit is deels gelukt, maar helaas wachten er nog steeds mensen op duidelijkheid. Wij doen er alles aan om ook hen snel mogelijk uitsluitsel te geven zodat zij door kunnen met hun leven.”

Voortgang en nieuwe asielaanvragen

De inzet van de Taskforce is om zo snel mogelijk, met inachtneming van de ijkpunten zorgvuldigheid, veiligheid en uitvoerbaarheid, de asielaanvragen van voor 1 april 2020 af te handelen. Op de website van de IND komt maandelijks een update over de voortgang van de Taskforce.

In de periode van 1 april tot 31 december 2020 zijn er 9.200 nieuwe asielaanvragen en 1.170 herhaalde aanvragen ingediend. De inzet van de IND is om nieuwe asielaanvragen zo snel en zorgvuldig mogelijk te behandelen binnen de wettelijke termijn. In 45 procent van die aanvragen is inmiddels beslist. In 20 zaken is buiten de wettelijke termijn beslist. Dit komt doordat die samenhangen met aanvragen uit de Taskforce-voorraad. Dit zijn bijvoorbeeld aanvragen van pasgeboren kinderen waarvan de ouders al een asielaanvraag hebben ingediend die wordt behandeld door de Taskforce.