VWS start praktijkproef Quarantaine Reischeck

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een praktijkproef met de zogenaamde Quarantaine Reischeck. Dit is een online hulpmiddel dat reizigers gaat ondersteunen bij het maken van de juiste gedragskeuzen na terugkeer in Nederland in coronatijd. Reizen van en naar Nederland is op dit moment strikt beperkt tot noodzakelijke reizen. Dit is dan ook de eerste mededeling die reizigers in de reischeck te zien krijgen. Voor alle inkomende reizigers geldt een strikt quarantaineadvies. Dat wordt in de Reischeck nader uitgelegd. De proef onder een eerste groep van deze reizigers die om noodzakelijke redenen reist, start op 7 januari.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevolking het dringende quarantaineadvies onderschrijft, maar het lastig vindt daar opvolging aan te geven. Dat geldt in het bijzonder voor inkomende en terugkerende reizigers. Slechts 27% van hen houdt zich aan de geldende quarantainemaatregelen. Die houden op dit moment in dat elke reiziger na aankomst uit vrijwel elk land 10 dagen in quarantaine moet gaan. Ook nu het reizen zeer beperkt is en in ieder geval tot 15 maart 2021 alleen in noodzakelijke gevallen mag, is het van het grootste belang dat men deze richtlijn opvolgt.

Met behulp van een praktische, digitale checklist kunnen reizigers nagaan, welke stappen zij moeten nemen als zij terugkeren. Zo wordt het hen gemakkelijker gemaakt in quarantaine te blijven. De Quarantaine Reischeck kan steeds worden aangepast aan de actuele beleidsmaatregelen. Zo weet een reiziger altijd welke maatregelen op dat moment van toepassing zijn. Aan inkomende reizigers wordt in de proef via social media gevraagd de Quarantaine Reischeck te gebruiken

De Quarantaine Reischeck slaat geen persoons- of andere gegevens op, maar is slechts een hulpmiddel bij het maken van de juiste keuzen. Reizigers krijgen direct te zien dat reizen beperkt is tot noodzakelijke reizen en worden vooraf, tijdens en bij terugkeer geïnformeerd over het dringende quarantaine advies. De Quarantaine Reischeck is de afgelopen weken op kleine schaal getest en aangescherpt. Nu volgt een praktijkproef die is gericht op een eerste groep inkomende reizigers. Op basis van de resultaten van de proef wordt de Reischeck verbeterd en afgerond zodat dit hulpmiddel beschikbaar is voor alle reizigers. Hij komt dan ook in andere talen dan Nederlands beschikbaar. De Reischeck wordt breed inzetbaar wanneer reizen op termijn ook voor vakantie en familiebezoek weer mogelijk is. Bij de invoering van de Quarantaine Reischeck worden organisaties in de reisbranche intensief betrokken.