Van ’t Wout: dankbaar voor de fantastische inzet van de kinderopvang

Staatssecretaris Bas van ’t Wout nam maandag 11 januari een kijkje bij de kinderopvanglocatie Triodus Helen Parkhurst in Den Haag, die noodopvang biedt aan kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. Ook ouders met kinderen in een kwetsbare positie kunnen er terecht als ze klant zijn bij de kinderopvang.

Van ’t Wout werd rondgeleid over de groepen en ging in gesprek met pedagogisch medewerkers om te horen hoe zij deze tweede periode van lockdown ervaren. Hij was onder de indruk van de flexibiliteit en de goede organisatie in de kinderopvang: “Binnen korte tijd moest de noodopvang weer ingericht worden. Dat lukte dankzij de fantastische inzet van de medewerkers in de kinderopvang. Hierdoor kunnen onder meer zorgmedewerkers, politiemensen en supermarktmedewerkers blijven doorwerken. Onze vitale sectoren draaien door. Ik heb daar veel respect voor, petje af.”

Tijdens deze tweede lockdown-periode ziet de kinderopvangsector een groter gebruik van de noodopvang dan vorig voorjaar. Destijds gingen volgens de schattingen van de sector tussen de 10 en 20% van de circa 800.000 kinderen naar de opvang. Dat percentage ligt nu een stuk hoger. Dit geldt zeker ook voor het kindercentrum Triodus Helen Parkhurst. Locatiemanager Nathalie Schmit: “We merken goed dat het nu drukker is dan tijdens de eerste lockdown. Vooral op de dinsdag en donderdag is de bezetting hoog. Ouders zijn minder bang om hun kinderen te brengen. Daarnaast speelt mee dat ouders het zwaar vinden om werk en zorg voor de kinderen thuis te combineren. De rek is er wel een beetje uit.” 

Ook kinderen waarbij één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep, kunnen terecht bij de noodopvang. “Het uitgangspunt blijft wel om kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen, als dat kan. Zo voorkomen we dat de noodopvang overbelast wordt. Aan de andere kant heb ik ook alle respect voor de ouders die thuiswerken en dit combineren met de zorg voor kinderen. Ik zou werkgevers dan ook willen oproepen om zoveel mogelijk rekening te houden met de lastige omstandigheden waarin ouders van jonge kinderen verkeren. Het is belangrijk dat we begrip blijven hebben voor elkaars moeilijke situatie“, aldus Van ’t Wout.

De periode van noodopvang duurt vooralsnog tot en met 17 januari. Het kabinet neemt op dinsdag 12 januari een besluit over het huidige maatregelenpakket. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om scholen en kinderopvang weer te openen. Ouders is gevraagd om de rekening van de kinderopvang door te betalen tijdens de periode van sluiting. Zij houden op deze manier recht op de kinderopvangtoeslag en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat. Net als tijdens de eerste lockdown krijgen ouders voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen (tot de maximum uurprijs) benadert.