Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw dr. K.M. Buitenweg, mevrouw dr. W.D. Bult-Spiering en de heer mr. drs. B.J. Bruins worden staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Kathalijne Buitenweg (50 jaar) is lid van de Tweede Kamer en vice-fractievoorzitter van GroenLinks, Mirjam Bult-Spiering (49 jaar) is vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente en Bruno Bruins (57 jaar) is algemeen directeur NV HTM ad interim.

De benoeming van mevrouw Buitenweg gaat in op 1 juni 2021 en van mevrouw Bult-Spiering en de heer Bruins op 1 september 2021.