Nederland stelt inreisverbod voor Japan weer in

Nederland stelt vanaf  2 februari 2021 het inreisverbod voor reizigers met bestendig verblijf in Japan opnieuw in. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in die landen en de daar geldende maatregelen.

In dat verband is net als bij Servië, Montenegro, Algerije, Marokko Georgië, Tunesië, Canada en Uruguay onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan het Europees gemiddelde per 100.000 inwoners over een periode 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in het betreffende land. Hierin worden onder andere het aantal uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, de WHO en RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie.

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli en 27 oktober jl., blijft wel van kracht voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand en Singapore.

Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het reisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-burgers toelaat. Hetzelfde geldt ook voor China's Speciale Administratieve Regio's Hongkong en Macau.

Voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen (andere landen dan het EU+ gebied) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land of gebied op de veilige lijst én niet onder de uitzonderingsposities vallen, Nederland niet binnenkomen.