Strategisch Omgevingsbeeld bundelt ontwikkelingen en perspectieven in het JenV-domein

Voor het tweede jaar op rij publiceert het ministerie van Justitie en Veiligheid het Strategisch Omgevingsbeeld. Deze publicatie bundelt belangrijke en actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen veiligheid, het recht en het JenV-domein. Het omgevingsbeeld biedt de lezer nieuwe perspectieven op het gebied van beleid, kennis, innovatie en strategie.

Vergroot afbeelding

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Volgens secretaris-generaal Dick Schoof biedt het omgevingsbeeld inzichten voor iedereen met een interesse in veiligheid en recht:

“De in kaart gebrachte ontwikkelingen in het omgevingsbeeld bieden nieuwe perspectieven die relevant zijn voor het domein waarin JenV samen met partners werkt aan veiligheid en recht. Die ontwikkelingen zijn in de gehele breedte van de samenleving actueel.”

Het omgevingsbeeld werd samengesteld op basis van analyse van 100 recente publicaties  van het ministerie, trendbureaus, de wetenschap, kennisinstellingen en planbureaus. Deze analyse is aangevuld met inzichten en perspectieven van diverse experts, van binnen JenV en daarbuiten. Zo is gesproken met Politie, IND en NCSC, maar ook met vertegenwoordigers uit de wetenschap en het bedrijfsleven.

In het Strategisch Omgevingsbeeld komen diverse thema’s aan bod en is aandacht voor hoe die samenhangen:

“Recente digitale ontwikkelingen zijn bepalend voor internationale samenwerking. Ook de veranderde relatie tussen burger en overheid en de coronacrisis zijn factoren die van grote invloed zijn op de maatschappij en het speelveld waarin wij opereren. Die ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar hangen samen. Het mooie is dat het Strategisch Omgevingsbeeld die samenhang inzichtelijk en begrijpelijk presenteert. Het biedt zo aanknopingspunten voor het verder onderzoeken en vormgeven van de veranderende rol van JenV.”

aldus Schoof.

Hoewel gemaakt voor het JenV-domein, is het Strategisch Omgevingsbeeld bruikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland op het gebied van recht en veiligheid.