Nederland en Japan gaan samenwerking aan voor versterken smart industry

Nederland en Japan hebben tijdens een driedaagse virtuele handelsmissie afgesproken om samen te werken aan het versterken van smart industry in beide landen. Deze sector, waarin het benutten van innovatieve, digitale technologieën in de industrie centraal staat, biedt beide landen veel kansen op toekomstige inkomsten en banen. Bijna 600 Nederlandse en Japanse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties namen onder leiding van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) deel aan de missie met als thema digitale economie.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Japan zet sterk in op digitale technologie voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en realiseren van economische groei. Daarom is er veel interesse in Nederlandse expertise in sectoren als innovatieve landbouw, financiële dienstverlening, hightech industrie en online marketing. De missie heeft geleid tot concrete samenwerkingen op gebieden als smart industry en fintech. Veel deelnemers hebben bovendien contacten gelegd met branchegenoten of investeerders om het gezamenlijk ontwikkelen van producten of diensten te gaan verkennen.”

Staatssecretaris Keijzer en de Japanse minister Yasumasa Nagasaka (Economie, Handel, Industrie) spraken tijdens de missie over intensivering van de samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van sleuteltechnologieën. Dit gesprek markeerde ook de start van de Nederlands-Japanse smart industry dialoog. Dit langjarige initiatief heeft als doel om bijvoorbeeld gezamenlijk de (productie)kosten terug te brengen van industriële chips. Deze vormen een belangrijke basis voor groei van deze sector.

Ook hebben beide landen afgesproken om te onderzoeken of toeleveranciers van high tech industrie elkaar kunnen aanvullen, zodat toeleveringsketens slim gecombineerd kunnen worden. Japanse bedrijven hebben aangegeven graag te willen samenwerken met onder andere Brainport Industries in Eindhoven en 3D Makerzone in de regio Haarlem-Amsterdam.

Basis voor uitbreiden samenwerkingen bedrijven in agrosector
De missie heeft bovendien de basis gelegd voor verdere samenwerking tussen bedrijven in de agrosector. Japan heeft een hightech industrie die sterk is in robotisering en sensoren, terwijl Nederland wereldleider is in agrokennis en praktische toepassingen. Tijdens de missie werden innovatieve oplossingen gepresenteerd in de zuivel-, aardappel- en glastuinbouwsector zoals de autonome draaiende kas, een zelfrijzende tractor en plukrobots. 

Samenwerkingsafspraken fintech
Ook ondertekenden tijdens de missie de brancheorganisaties Holland Fintech en Fintech Association of Japan in aanwezigheid van de staatssecretaris samenwerkingsafspraken. Fintech is een snelgroeiende sector waarin met digitale technologie innovatieve financiële producten en diensten worden ontwikkeld die de manier waarop we met geld omgaan vereenvoudigen en versnellen. Nederland is internationaal vooruitstrevend op dit gebied en er liggen mogelijkheden om startups te laten doorgroeien en kennis uit te wisselen door samen te werken met technologisch georiënteerde landen als Japan.