Commissie ingesteld die onderzoek doet naar doorstroomvennootschappen

Het kabinet heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen en zal adviseren over het fenomeen doorstroomvennootschappen – ook wel brievenbusmaatschappijen genoemd – in Nederland. De commissie zal net als de Adviescommissie belastingheffing van multinationals onder voorzitterschap staan van Bernard ter Haar. De ministerraad heeft de commissie op voordracht van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ingesteld.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren veel verschillende maatregelen tegen belastingontwijking genomen. Een aantal adviezen van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals, ook onder voorzitterschap van Ter Haar, zijn daarnaast direct opgevolgd. De commissie die onderzoek gaat doen naar doorstroomvennootschappen is een vervolg hierop.

De commissie wordt gevraagd antwoord te vinden op vragen als hoeveel belasting doorstroomvennootschappen in Nederland afdragen en hoe dit in verhouding staat tot hun bijdrage aan de reële economie. Ook zal worden gekeken welke invloed nieuw recent ingevoerde maatregelen zoals de bronbelasting op renten en royalty’s en de aanscherpingen op de Wet toezicht trustkantoren hebben. De commissie is gevraagd welke fiscale en niet-fiscale beleidsopties er zijn om ongewenst gebruik van doorstroomvennootschappen te bestrijden. Doel is dat de voorstellen van de commissie kunnen worden meegenomen in de volgende kabinetsperiode.

De commissie bestaat uit externe experts en één interne expert van de Belastingdienst. Daarnaast gaat het om fiscalisten en niet-fiscalisten. In de commissie zitten naast Bernard ter Haar de volgende personen: Martin Bergwerff, Brigitte Unger, Pieter Moore, Francis Weyzig, Anja de Haan en Henk Vording.