Herbenoeming lid beheerraad Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten de heer K. L. Bloyden voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor de duur van 5 jaar.

De heer Bloyden wordt voorgedragen door minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoot van Sint Maarten.

De heer Bloyden is sinds 2011 namens Sint Maarten lid van de beheerraad. In 2016 werd hij herbenoemd.